Main   Artists   Images   Sale   Buy   Rating   Art Schools

Мастерская аналитического искусства (МАИ)
С-Петербург

    1925 - 1932
 • Avlas Vladimir Dmitrievich
 • Bortsova Elena Nikolaevna
 • Vahrameev Konstantin Vasilevich
 • Gankevich Sergey Vasilevich
 • Glebova Tatyana Nikolaevna
 • Goreva E.
 • Gubastova Yuliya Vasilevna
 • Gurvich Boris Isaakovich
 • Evgrafov Nikolay Ivanovich
 • Zaklikovskaya Sofya Lyudvigovna
 • Zaltsman Pavel Yakovlevich
 • Ivanova Nina Vladimirovna
 • Kapitanova (Arapova) Yuliya Grigorevna
 • Kibrik Evgeniy (Gerts) Adolfovich
 • Kondratev Pavel Mihaylovich
 • Krapivniy Dmitriy Pavlovich
 • Leviton Revekka Mihaylovna
 • Lozovoy Nikolay Grigorevich
 • Lukstin Yan Karlovich
 • Luppian Vladimir Karlovich
 • Lyandsberg Artur Mechislavovich
 • Makarov Mihail Konstantinovich
 • Meshkov Vladimir Alekseevich
 • Mordvinova Alevtina Evgenevna
 • Novikov Georgiy Aleksandrovich
 • Poret (Poret, Porret) Alisa Ivanovna
 • Rabinovich Saul Lvovich
 • Sashin Andrey Timofeevich
 • Suvorov I. I.
 • Suvorov Innokentiy Konstantinovich (Ivanovich?)
 • Sulimo-Samuyllo Vsevolod Angelovich
 • Tagrina Lyubov Nikolaevna
 • Taskin B.
 • Tennisman Eduard A.
 • Fedorov Arseniy Dmitrievich
 • Frolova-Bagreeva Lidiya Fedorovna
 • Hrzhanovskiy Yuriy Borisovich
 • Tsibasov Mihail Petrovich
 • Shvang Iosif Aleksandrovich
 • num: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
  rus: [ A ] [ B ] [ V ] [ G ] [ D ] [ E ] [ Zh ] [ Z ] [ I ] [ K ] [ L ] [ M ] [ N ] [ O ] [ P ] [ R ] [ S ] [ T ] [ U ] [ F ] [ H ] [ Ts ] [ Ch ] [ Sh ] [ E ] [ Ya ]
  Main   Artists   Images   Sale   Buy   Galleries   Art Schools   Sites
  Идея, разработка и сопровождение сайта Артру.инфо
  Дмитрий Колосов

  Программирование
  Александр Когтев

  Copyright © Artru.info,
  Санкт-Петербург, 2007-2019.